Dette må du gjøre dersom du mistenker at du har blitt utsatt for identitetstyveri

Dette må du gjøre dersom du mistenker at du har blitt utsatt for identitetstyveri:

Identitetstyveri er et stadig økende problem i et digitalisert og moderne samfunn. Dersom du mistenker at du har blitt utsatt for identitetstyveri, bør du gjøre følgende:

  • Handle fort. Jo lenger tid du bruker på å reagere og områ deg, desto lettere er det for identitetstyven å gjøre skade og komme unna med det. Det er derfor svært viktig at du handler fort, gjerne med en gang du får mistanke om at du kan ha blitt utsatt for identitetstyveri.
  • Ta kontakt med banken. Ta kontakt med banken din så fort som mulig, og informer dem om forholdet. Spør om noen har foretatt endringer i ditt navn, enten det er adresseendring, søknad om nytt bankkort eller kreditt, eller åpning av en ny konto. Be dem om å sjekke omfanget av identitetstyveriet.
  • Ta kontakt med kredittselskapene. I Norge er det fire kredittopplysningsbyråer som kan kredittvurdere privatpersoner. Disse er Bisnode, Creditsafe, Experian og EVRY. Du bør ta kontakt med alle og be dem om å legge inn en kredittsperre på deg. Du bør også spørre om noen har søkt om kreditt i ditt navn.
  • Steng kontoer. Steng kontoer som har blitt utsatt for misbruk, og be gjerne om skriftlig bekreftelse på at kontoene er stengt.
  • Følg med på postkassen. Får du plutselig svært lite post? Mistenker du at noen kan ha endret din adresse, eller at noen henter posten din før du rekker å gjøre det? Noen identitetstyver kan overvåke postkassen din, og hente ut sensitiv informasjon ved å lese dine brev. Sørg for at postkassen er låst, og kontakt Posten for å få sperret en eventuell adresseendring.
  • Google deg selv. Søk på ditt eget navn, og se om du finner noe mistenkelig. Dersom du finner informasjon som tilsier at noen har gitt seg ut for å være deg, bør du straks ta kontakt med siden eller selskapet som står bak. Du kan også få råd og hjelp av tjenesten slettmeg.no.
  • Søk på 1881. Et søk på 1881 kan vise om det står et nytt telefonnummer eller en ny adresse registrert på deg.
  • Anmeld forholdet. Anmeld alltid identitetstyveri til politiet. Hvert identitetstyveri er unikt, og kan være svært alvorlig. Ta med dokumentasjon som du kan legge ved saken.
  • Kontakt ditt forsikringsselskap. De fleste forsikringsselskapene har egne identitetstyveri-forsikringer, og flere inkluderer også dette i innboforsikringen.