Om identitetstyveri.no

Identitetstyveri.no er en portal om id-tyveri. Her skal vi legge ut tips for å unngå identitetstyveri, og også nyheter og eksempler på saker om id-tyveri. Vi skal skrive informasjon om rettigheter for de som er utsatt for identitetstyveri. Vi vil også lage en spalte hvor man kan stille spørsmål om jussen rundt temaet.

Dersom du har spørsmål om nettsiden vår eller tiltaket for øvrig, kan du kontakte:

Jusstudent/Administrator Martin Moe
E-post: martin.j.moe@hotmail.com
Telefon: 938 64 150