Dømt for identitetstyveri

  • av
Dømt for identitetstyveri

I en sak for Oslo Tingrett fra 2015 (TOSLO-2014-195753) ble en mann fra Oslo dømt til 3 år og 5 måneder fengsel for grovt underslag, flere identitetstyverier og grove bedragerier, samt tilfeller av heleri og selvvasking. Det dreiet seg om til sammen 102 straffbare forhold. Totalt 34 personer ble svindlet.

Mannen begikk identitetstyveriene ved å henvende seg til butikker og kiosker, og si at han hadde mistet sitt bankkort. Han fikk da utlevert flere identitetskort som hadde blitt funnet på det aktuelle stedet, og kunne «plukke» ut det kortet han ville ha. Han utga seg for å være fornærmede, og opprettet kredittkontoer, tok opp lån og tegnet mobilabonnementer i deres navn. Han bestilte også varer på nett i andres navn, og solgte disse videre på finn.no. Også ved videresalg brukte han de fornærmedes identitet.

Varene som mannen tilegnet seg var lett omsettelige. Det var blant annet pc-er, klokker og mobiltelefoner. Utbyttet som han fikk ved å selge disse, brukte han på eget forbruk:

«Motivet for de straffbare handlingene var at han er glad i dyre klær og gjenstander, og liker å ta seg «godt ut», samt spillegjeld. Han har ikke hatt tanke for de som ble utsatt for id-tyveriene og bedrageriene, eller konsekvensene for disse.»

Les også: Dømt for identitetskrenkelse.

Retten kom til at identitetstyveriene og de grove bedrageriene kvalifiserte til en lengre ubetinget fengselsstraff, blant annet av allmennpreventive hensyn. Mannen hadde begått de kriminelle handlingene over en lang periode, og på en «kynisk, systematisk og profesjonelt utført måte». Han hadde dermed et langvarig og vedvarende forbrytersk forsett.

Retten bemerket også de negative konsekvensene som identitetstyveriene og bedrageriene hadde medført de fornærmede:

«Om id-tyveriene og bedrageriene vil retten avslutningsvis bemerke at dette er en type kriminalitet som er svært plagsom for de som blir rammet, og et økende problem i samfunnet. Flere av de fornærmede forklarte seg som vitner i retten, og det er på det rene at de fikk betydelige praktiske problemer etter å ha blitt rammet av tiltaltes straffbare handlinger. Samtlige vitner har gitt uttrykk for betydelig frustrasjon og at det gikk med mye tid for å rydde opp i etterkant av id-tyveriene og bedrageriene. Banker, kredittinstitusjoner, inkassobyråer, forretninger og lignende måtte kontaktes, kort måtte sperres, regninger og inkassokrav stoppes. Enkelte av de fornærmede opplevde at inkassotrusler fortsatte å komme til tross for at det var meldt fra om id-tyveriene. Flere vitner måtte selv legge inn en kredittsperre, med de praktiske problemer dette medførte. Enkelte av de fornærmede har også skiftet postkasse. For mange av de fornærmede gikk hendelsene også utover jobb, familieliv og helse.»

I tillegg til identitetstyveriene ble mannen dømt for å ha svindlet en pleietrengende person for mer enn 300 000 kr. Mannen var fornærmedes personlige assistent, og de hadde et nært forhold. Fornærmede var svekket av sykdom og avhengig av hjelp. Svindelen hadde foregått over en periode på halvannet år. Mannen hadde tilgang til fornærmedes nettbank, herunder hans kodebrikke, og benyttet blant annet denne informasjonen til egen vinning. Hendelsen hadde rystet fornærmede såpass mye at han ble betydelig svekket etter at svindelen ble oppdaget, og i etterkant har han ikke lenger turt å ha en personlig assistent, som han i utgangspunktet var avhengig av. Det grove underslaget var ifølge retten isolert sett det mest graverende forholdet som tiltalte ble dømt for.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *